Změna zákona má umožnit sebeobranu v kyberprostoru