S daty z monitoringu pacientů je možné manipulovat