Osoby povinné dle zákona o kybernetické bezpečnosti získaly výjimku z omezení cestování v době pandemie