Komentář ICT analytika pro TV Prima: článek náklady Ministerstva vnitra na IT bezpečnost